تبلیغات
عطش برای آزادی - مشروبات الکلی و بیماری الکلیسم
موضوعات سایت
صفحات جانبی
عناوین آخرین مطالب ارسالی
برچسب
نویسندگان
خلاصه آمار سایت
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
درباره وبلاگ

نام وبلاگ بر گرفته از نام کتاب عطش برای آزادی از فروهر تشویقی میباشد . این وبلاگ برای افزایش آگاهی شما دوست عزیز از بیماری اعتیاد میباشد و بیانگر دیدگاه هیچ گروه و انجمن خاصی نیست و بیشتر هدف خود را بر اساس بهبودی متمرکز ساخته است مطالب این وبلاگ بر گرفته از تجارب شخصی خودم و همدردانم میباشد که سالها با این بیماری دست و پنجه نرم کرده و امروز به ساحل آرامش رسیده ایم و زندگی بدون مصرف مواد را تجربه میکنند. این مطالب حاصل درد و رنج و یا تجربه ی از مرگ یک انسان است که امروز در اختیار شما دوست عزیز قرار می گیرد.به امید روزی که هیچ معتادی از درد اعتیاد از بین نرود
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
امكانات
در یاهو با سبحان چت کنید
اگر متقاعد به عجز در مقابل مواد نشوید , مواد شما را متقاعد خواهد کرد

عطش برای آزادی

 

مشروبات الکلی و بیماری الکلیسم

الکل و بیماری الکلیسم


سلام دوست خوب من مطلبی که امروز براتون میفرستم در مورد  نوعی ماده مخدر ویا به گفته اشخاصی محرک  به نام الکله که امیدوارم  براتون جالب باشه.

درعصرحاضریکی ازمشکلات نوجوانان وخصوصاًجوانان میخوار‌گی است متأسفانه اکثرافراد جامعه وگروههای مختلف به درد خانمانسوزشراب نوشی مبتلا شده‌اند.

تــمـام الـکل هـا دارای ایـن خواص می بـاشنـد
1.الکل دردمای اتاق یک مایع شفاف میباشد.

2.چـگالی الکل از آب بیشتر بوده وسریـعتـر از آب تبخیر میگردد. این ویژگی الکل را تقـطیر پذیرمیکند

.3.الکل بسهولت در آب حل میشود.

.4الکل قابل اشتعالمیباشد.


روشهای تولید الکل

از تخمیرحبوبات و....

برای دیدل مقاله به ادامه مطلب مراجعه فرمایید


سلام دوست خوب من مطلبی که امروز براتون میفرستم در مورد  نوعی ماده مخدر ویا به گفته اشخاصی محرک  به نام الکله که امیدوارم  براتون جالب باشه.

درعصرحاضریکی ازمشکلات نوجوانان وخصوصاًجوانان میخوار‌گی است متأسفانه اکثرافراد جامعه وگروههای مختلف به درد خانمانسوزشراب نوشی مبتلا شده‌اند.

تــمـام الـکل هـا دارای ایـن خواص می بـاشنـد


روشهای تولید الکل

1.الکل دردمای اتاق یک مایع شفاف میباشد.
2.چـگالی الکل از آب بیشتر بوده وسریـعتـر از آب تبخیر میگردد. این ویژگی الکل را تقـطیر پذیرمیکند.3.الکل بسهولت در آب حل میشود.
.4
الکل قابل اشتعالمیباشد.


از تخمیرحبوبات و میوه ها (مانند آبجو)
از تقطیرحبوبات و میوه ها (مانندودکا، ویسکی، جین)
 
از تـغـییر شـیمیایی در سوختـهایفسـیلی هـمچـون گاز، زغال سنگ و نفت ( الکل صنعتی)
 
از ترکیـب شیـمیـایی مـنوکســیدکربن و هیدروژن (مانند متانول و الکل چوب)
الـکـل موجود در مشروبات الکلی از نوع اتیل الکل(اتانول) می بـاشد.مـیـزان اتـانـول در برخی مشروبات الکلی این چنین
است:

آبجو: 4 الی 6درصد
شراب: 7 الی 15درصد
شامپاین: % 8 الی 14 درصد
مشروبات الکلیتقطیر شده همچون جین، ودکا، ویسکی:40 الی 95 درصد

نحوه جذب الکل دربدن

پـس از مـصرف الـکـل در حـدود 20 درصـد آن از طـریق معـده جذب شده و 80 درصد مابقی در روده کوچک جـذب بـــدنمیگردد


سرعت جذب الکل و میزان قدرت مست کنندگی آن به عوامل زیر بستگی دارد:


- پر و خالی بودنمعده:چون بیشتر الکلمصرفی از طـریــق روده کوچک جذب بدن میگردد، بنابراین اگر مـعـده شـما از غذا پرباشد، دریچه معده برای هضم غذا بـستـه شـده و عبـور الـکل بـه روده کــوچک کند میگردد و مـدت بیشتری الکل در معده باقی میماند.
- وزن بدن:هـر چه فرد وزنش بیشتر باشد، دیرتر تحت تاثیر الکلقرار میگیرد زیرا الکل پس از ورود به جریان خون در آب کل بدن حل شده و در واقعتوزیع میگردد. بـنـابـراین افراد سنگین وزن تر به خاطر آب بیشتر در بدنشان، دیرترتـحت تاثیر الکل واقع میشوند

.
- چربی بدن: به علت آنکه الکل قادر به حل شدن در چربی نمیباشد، هـر چـه مـیزان چربیبدن بیشتر باشد، فرد بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد. عـکس مـوضـوع نـیز صـدق میکندافراد عضلانی دیرتر تحت تاثیر قرار میگیرند.

جنـســیت: زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـیـر قــرار میگیـرند حـتـی اگـر وزنشـان بـرابر باشد. علت آن این اسـت کـه میـزان چـربـی بــدنزنان بیشتر از بدن مردان میباشد. همچنین بافت عضلانی در زنان کمـتر از مردان اسـت. زنـان هـمچنین فاقد آنزیم تجزیه کننده الکل بوده(دی هیدروژناز) که به عنـوان سـدمحـافظ در معده عمل(دی هیدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل(دیهیدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل کرده و نقش تجزیه الکل را بعدهدارد. همچنین زنانی که از قرصهای ضد بارداری استفاده می کنند، بیـشتر تحت تاثیرالکل هستند بـه عـلت آنـکـه قرصـهای ضـد بارداری متابولیسم الکل را کاهشمیدهند.

غلضتالکل:هر چه غلظت الکل بیشتر باشد، جـذب آن بیـشتـر و سـریـعتر است.

سرعت نوشیدن:محـیط مـصرف (خانه، میـهمانـی، محل کار)، خـستگی ( چون کبد آنزیم کمتری تولیدمیکند)، نوع مشروب (مشروبات گازدار جذب الکل را افزایش میدهند) نیز در سرعت جذبالکل و تاثیر آن، موثر میباشند.
- اگر الکلهمراه با دیگر قرصهای روانگران (اکستازی)مـصرف گـردند قدرت سرکوبگری الکل افزایش یافته ومیتواند بسیار خطرناک باشد


افراد الکلی: افرادی که بطور مستمر الکل مصرف می کنند، نسـبـت به آن مقاومت پیدا کردهو در واقع بدنشان به مصرف الکل سازگاری پیدا می کند. بـنابـراین بـرای ایـجاد حالتمستی به الکل بیشتری نیاز دارند

کبدشان در پی سازش، آنزیم تجزیه کننده بیشتری ترشح میکند


·         فعالیت نورونهای دستگاه عصبی و مغزشان افزایش مییابد

الکل از 4 طریق دفعمیگردد:

                کـلیـه 5 درصـد الـکل را از طریق ادرار از بـدنخارج
           می کند

·     ششـهـا 5 درصـد الـکـل را از طـریـق بـاز دمخـارج
می کنند


·     مقدار بسیاراندکی از طریق تعریق دفع میگردد


·     قسمت اعظم الکل توسط آنـزیمـهای کـبد اکسید شـده و بهاسـیـد استـیـک، دی اکسید کربن و آب تبدیل می گردد.


بطور متوسط یک انسانمعمولی قادر است 15 میلی لیـتـر الـکل را در طـی یـک ساعت دفعکند


اثرات کوتاه مدت الکل بر بدن:

ارتـباطهای بین سلولهایعصبی تداخل کرده و فــعـالـیـت گـذرگاه های مـحـرک عـصبـی را ســرکـوب و گـذرگاههـای بازدارنده عصبی را افزایش می دهـد. در کـل یک سرکوبگر دستگاه عصبی می باشد. اتساع مردمک چشم، افزایش ضـربان قـلب، بـی خـوابـی، تـهـوع و اسـتفراق، سرگیجه،احـساس بـی قـراری، خستـگی و اضطراب، جـریـان خـون ســطحی افزایش یافته که موجبتعریق بدن میـشود امـا جریان خون عضلانی را کاهش داده و موجب درد عضلانی میـگردد. . کنترل رفتاری کاهش یافـتـه و مـمـکن اسـت فرد دست به عملی زده و یا حرفی بزند کهبعدا پشیمان گردد.. تـعادل بدن کاهش می یابد، قوه تشخیص فرد کاهش می یابد، واکنشهای کند به محرکات. چـون سبب دفع آب بدن میگردد، ایجاد تشنگی و نیاز به دفع ادرارافزایش مییابد. مـیـدان دیـد فرد کاهش یافته و گویی دچار نزدیک بینی می گـردد وتنـها اشـیـاء و افراد نزدیک بخود را دیده و به آنها توجهمیکند.


اثرات بلند مدت (افراد الکلی)


از دست دادن حافظه، تغییرشخصیت، اختلال در سیستم عصبی،مشکلات پوسـتـــی، اسهال، سوء تـغـذیـه، مشـکـلاتمـالی و خـانـوادگـی، رفتـار خـشونت آمـیــز، اضـطـراب و افسردگی شدید، آسیب بهمخاط بینی، آسیب دائمی به کبد و مغز، سرطان سیـنه، حنجره، لب و مری، سقط جنین،ناباروری، بی میلی جنسی، زخم معده، فشـار خــون بالا و سکته قلبی، کم خونی، تورمکبد، اختلال در سیستم ایمنی بدن،خود کشی. پوکی استخوان
الکل تأثیر زیادی روی فعالیتهای جنسی دارد، ازجمله:
- میل جنسی را افزایش می‌دهد ولی موجبکاهش توان انجام فعالیتهای جنسی می‌شود.
- موجبکوچک شدن بیضه‌ها و بزرگ شدن پستانها در مردها می‌شود به ویژه اگر با بیماریهایکبدی همراه باشد.
- موجب ایجاد نارسایی دررفتارهای جنسی زنان می‌شود.
- دگرگونیهایی رادر نطفه بوجود می‌آورد در نتیجه باعث تولد کودکان ناقص‌‌الخلقهمی‌شود.


مصرف الکل بر بینایی تآثیر میگذارد. سلولهای چشم به طور طبیعی برای حفظ بینایی نیاز به ویتامین A دارند. با نوشیدن الکل این ویتامین برای تبدیل الکل به انرژی مصرف میشود و در اثر کمبود آن، هنگام شب، دید چشم دچار اختلال شده و تار میگردد.
یکی از عوارض تجزیه الکل در بدن تخریب ویتامین B6 میباشد. در نتیجه این تخریب فرد ممکن است دچار کم خونی، خستگی، تمرکز ضعیف، سستی و بیحالی گردد.
الکل یک ماده ادرار آور است و میتواند سبب کم آبی سلولهای بدن شود. با دفع ادرار، همراه با آب، ویتامینها و مواد معدنی از جمله ویتامینهای B، C، منیزیم، کلسیم، روی و پتاسیم از بدن خارج میشوند. با مختل شدن عمل جذب اسید فولیک، به علت مداخله الکل در سوخت و ساز ویتامینها، از دریافت این ویتامین توسط بافتهای بدن جلوگیری میشود. کمبود اید فولیک میتواند موجب کم خونی، سستی و بیحالی و ضعف جسمی و روحی گردد.

نکته:
-در صورتمصمومیت فرد به الـکل، نه نـوشیـدن قـهـوه و یـا دوش آب سـرد و دیــگر اعمال کارسازنمی بـاشد. تـنها زمان نیاز است تا الکل بطور کامل از بدنشان دفع گردد. این زمانمعمولا 10 ساعت بطول می انجامد. در صورت مصمومیت شدید حتما بیمار را به بیمارستانمنتقل کنید.
-طبق آماری که انستیتیوی پزشک قانونی شهر نیون در سال 1961 تهیه نموده است جرایم اجتماعی بر اثر نوشیدن مشروبات از این قراراست:
مرتکبین قتلهای عمومی 50%
ضرب و جرحها بر اثر مشروبات الکلی 8/77%
سرقت‌های مربوط به الکلی‌ها 5/88%
جرایم جنسی مربوط به الکلی‌ها 8/88% می‌باشد
این آمار نشان می‌دهد که اکثریت قاطعجنایات و جرایم بزرگ در حال مستی روی می‌دهد


اعتیاد به الکل ( بیماری الکلیسم)الکلیسم‌ عبارت‌ است‌ از وابستگی‌ فیزیولوژیک‌ (جسمانی‌) و روانی‌ به‌ الکل‌، که‌ موجب‌ بروز بیماری‌های‌ مزمن‌ و بروز مشکل‌ در روابط‌ ‏بین‌ فردی‌ و مشکلات‌ خانوادگی‌ و کاری‌ می‌شود.
پیشگیری‌
دوست خوب من اگر احیاناً الکل‌ مصرف‌ می‌کنید، سعی‌ کنید مصرف‌ آن‌ را قطع‌ کنید. در این‌ حالت‌ خود را به‌ عنوان‌ یک‌ فرد نمونه‌ سالم‌ به‌ دیگران‌ ‏معرفی‌ خواهید کرد. ‌  در صورت‌ الکلی‌ شدن‌ همسر، دوست‌، یا همکار خود، به‌ وی‌ کمک‌ کنید تا مشکل‌ خود را بپذیرد و درخواست‌ کمک‌ کند.


طبقه بندی: معتاد و بیماری اعتیاد، انواع مواد مخدر رایج،
برچسب ها:مشروبات الکلی، بیماری الکلیسم، الکل مخدر یا محرک، روشهای تولید الکل، دفع الکل، بدن و الکل،

ارسال توسط سبحان | تاریخ : سه شنبه 8 تیر 1389 | نظرات ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی

واقعیت زندگی و خدا محوری
نامه معتاد به خانواده اش
مطالبی از کتاب اول معتادان گمنام و تجربیات شخصی (1)
دعای آرامش , دعای قدم سوم , نیایش و مراقبه
کمک خانواده به معتاد ( معرفی گروه نارانان )
بهبودی از اعتیاد فعال
دعای آرامش انگلیسی
پیام امروز
مطالبی از کتاب یاداشتهای غار ترجمه فروهر تشویقی
معتاد کیست (دانلود فایل صوتی معتاد کیست )
تاریخچه اعتیاد در ایران
چرا معتادان گمنام
دعای آرامش , دعای قدم سوم
داستان پرواز یک دوست
اکستازی از شادی تا مرگ
مشروبات الکلی و بیماری الکلیسم
گوشه ی از تاریخچه انجمن معتادان گمنام ( NA )
بیماری اعتیاد چیست
معرفی کتابهای ترجمه و یا نگارش شده فروهر تشویقی
کراک مرگ خاموش
صفحات دیگر